Logo

Myyntiehdot

1. AINEISTOVAATIMUKSET
Outshinen digitaaliset mainosvälineet mahdollistavat still – kuvien, liikkuvien julisteiden sekä videokuvan esittämisen. Aineistovaatimukset mainosvälineisiin löytyvät verkkosivuiltamme.
Mediamme ensiluokkaisten teknisten ominaisuuksien ansiosta myös esimerkiksi livekuvan toistaminen sekä dynaamisen sisällön hyödyntäminen onnistuvat. Lisätietoa näistä erikseen hinnoiteltavista palveluista saatte myynnistämme.

2. SOPIMUKSEN MUKAISEN MAINOSKAMPANJAN PERUUTTAMINEN
Mikäli Tilaaja peruuttaa varatun mainoskampanjan, on Tilaaja velvollinen maksamaan vähintään 20 % sovitusta kauppasummasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin kaksitoista (12) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, laskuttaa Outshine Oy kauppasumman kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä joko sähköpostitse osoitteeseen outshine@outshine.fi tai postitse osoitteeseen Mikonkatu 25 C 51, 00100 Helsinki. Mikäli peruutukselle on tilauksessa sovittu edellä mainitusta poikkeava deadline, on peruutus tehtävä kirjallisesti määräpäivänä klo 14:00 mennessä. Mikäli peruutusta ei tule em. määräaikaan mennessä, Outshine Oy laskuttaa kauppasumman kokonaisuudessaan.

3. SOPIMUKSEN MUKAISEN MAINOSKAMPANJAN SIIRTÄMINEN (DIGITAALISET MAINOSVÄLINEET)

Tilaajalla on myyntiehtojen kohdasta 2 poiketen oikeus ilman erillistä syytä siirtää sopimuksen mukainen, digitaalisia mainosvälineitä koskeva mainoskampanja erikseen määriteltävään ajankohtaan. Mainonta on käytettävä 12 kk kuluessa sopimuksen mukaisesta mainoskampanjan aloitusajankohdasta. Mainoskampanjan uusi ajankohta määritellään Outshinen varaustilanteen puitteissa siten, että Tilaajan mahdolliset toiveet uudesta ajankohdasta huomioidaan niin tarkasti kuin mahdollista. Mikäli yksi tai useampi sopimuksen mukaisista paikoista ei ole enää uuden ajankohdan osalta saatavilla (esimerkiksi mutta ei tähän rajoittuen: väliaikaiset mainosvälineet), Outshine tarjoaa Tilaajalle parhaan kykynsä mukaan korvaavan ratkaisun uuteen ajankohtaan.

4. MAKSUEHDOT & LASKUTUS
Mainoskampanjat laskutetaan sopimuksen mukaisin maksuehdoin. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli Tilaajan mainoskampanjaa koskevat maksut ovat yli 14 vrk myöhässä ja Tilaajaa on muistutettu niiden maksamisesta, Toimittajalla on oikeus mainoskampanjan keskeyttämiseen. Mainoskampanjaa koskevat maksut on maksettava täysimääräisesti viivästys- sekä perintäkuluineen, vaikka kampanja keskeytettäisiin. Toimittajalla ei ole velvollisuutta menetetyn mainosajan korvaamiseen, mikäli keskeytyminen johtuu em. syystä.

5. MAINOSTEN TOIMITTAMINEN
Tilaaja on velvollinen toimittamaan valmiin, Toimittajan vaatimusten mukaisen aineiston viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen mainonnan alkamisajankohtaa. Jos mainokset toimitetaan mainittua ajankohtaa myöhemmin, Toimittaja ei takaa niiden esityksen alkamista aikataulussa, eikä ole velvollinen hyvittämään näin menetettyä mainosaikaa tai suorittamaan muita korvauksia asiakkaalle viivästymisen vuoksi.

6. MAINONNAN SISÄLTÖ
Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta tai promootiot eivät saa olla hyvän tavan vastaista. Liikuntakeskuksissa sijaitsevat promootiopisteet on tarkoitettu tuotejakelu- sekä -esittelytarkoituksiin ja aggressiivinen myyntityö pisteillä (esimerkiksi sähkösopimukset) on ehdottomasti kielletty. Toimittajalla on oikeus poistaa yleistä pahennusta herättävät tai muutoin kielletyt mainokset välineistään ilman erillistä ilmoitusta. Jos Tilaajan kampanja näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Toimittaja ole velvollinen korvaamaan tästä Tilaajalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä. Mainosten poistaminen tai kampanjan keskeyttäminen ei ole peruste laskun maksamatta jättämiselle.

7. VASTUUNRAJOITUS
Toimittaja ei ole Tilaajalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Tilaaja vastaa toimittamansa mainosaineiston oikeellisuudesta ja on velvollinen korvaamaan sen esittämisestä mahdollisesti koituvat vahingot Toimittajalle täysmääräisesti. Syntyneen vahingon määrän määrittelee Toimittaja.

8. YLIVOIMAINEN ESTE
Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Toimittajalla on oikeus korvata yksi tai useampi mainosväline toisella mainosvälineellä, mikäli Toimittajasta riippumattomista syistä yksi tai useampi kampanjaan tilatuista mainosvälineistä ei ole kampanjan aikaan käytettävissä.

9. MAINOSVÄLINEIDEN VAHINGOITTUMINEN
Toimittaja ei korvaa siitä riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi ilkivallasta, säästä tai sähkökatkosta aiheutuneita vahinkoja ja sitä kautta menetettyä mainosaikaa.

Outshine.fi käyttää evästeitä!

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätyn tiedon ansiosta voimme tarjota sinulle parempia palveluja käyttökokemuksen, mainonnan kohdentamisen ja sivuston toiminnan suhteen. Evästeitä käytetään myös kävijämittaukseen.

Haluatko sallia evästeet?