Logo

WOW mitkä tulokset

WOW mitkä tulokset

WOW-elementillä on tutkitusti valtava merkitys tuloksekkaan ulkomainonnan taustalla. Neurotieteeseen (NeuroInsight UK) perustuvan mallinnuksen mukaan tuloksekas ulkomainos ensin kiinnittää huomion, ja sitten vaikuttaa katsojan tunteisiin. Tunnereaktiot auttavat luomaan muistijäljen, mikä on olennaista kaikessa markkinoinnissa, sillä muistijälki vaikuttaa ostokäyttäytymiseen.


Tutkimusten havaintoja:

Premium-ulkomainospaikat luovat vahvempia tunnereaktioita ja muistijälkiä

Parhaat ulkomainospaikat ovat win-win: yleisöt nauttivat niistä enemmän, ja mainostajat saavuttavat parempia tuloksia

Erityisesti suuret pinnat vaikuttavat aivojen oikeaan, tunnepitoiseen puoliskoon, mikä mahdollistaa vahvan tunnereaktion

Suuret pinnat ovat ylivertainen väline WOW-efektin luomiseen

Digitaaliset pinnat suoriutuivat tutkimuksissa parhaiten, koska aivot on ohjelmoitu reagoimaan muutoksiin (vaisto)

Näin ollen pintojen muuttuminen digitaaliseksi tekee ulkomainonnasta entistä tehokkaampaa

Jopa samalla luovalla, Premium-pinnat suoriutuivat tutkimuksissa paremmin

Näin ollen Premium-ulkomainospintojen vaikutusaika jatkuu mainoksen näkemistä pidemmälle (muistijälki)

Tutkimustulokset osoittavat WOW-efektin merkityksen ja suurten digitaalisten pintojen ainutlaatuisen kyvyn sellaisten tuottamiseen. Tämän lisäksi tulokset osoittavat, että suurten digitaalisten pintojen teho jatkuu mainoksen näkemistä pidemmälle, mikä vahvistaa koko laajemman ulkomainonnan tehoa.


Tutustu tarkemmin NeuroInsight (UK) tutkimukseen sekä siihen liittyviin tuloksiin klikkaamalla tästä. Outshine toteutti vastaavan tutkimuksen Suomessa Dentsun kanssa. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota Tampere-talon näytön huomioarvoon ja mainonnan muistettavuuteen. Tulokset olivat yhteneväiset NeuroInsight UK:n tutkimuksen kanssa.

Tampere-talo

Ulkomainonnan kontaktihinta

Perinteinen ulkomainos on staattinen 75” Abribus-pinta. Tänä päivänä suuri osa mainosvälineistä on muuttunut digitaaliseksi ja saatavilla on myös erityisen vaikuttavia, ainutlaatuisen vahvan muistijäljen luovia Premium-jättipintoja. Ulkomainonnan tämänhetkinen mittausmenetelmä ei vielä huomioi pintojen välisiä eroja.


Näin ulkomainontaa arvotetaan Suomessa

 • Ulkomainonnan valuutta Suomessa on OTC (Opportunity to Contact), mikä kertoo liikenteen kokonaismäärästä ottamatta kantaa pinnan kokoon tai muihin ominaisuuksiin
 • Ulkomainosalan yrityksillä ei ole yhteistä lähdettä tai tapaa OTC-luvun laskemiselle, joten eri toimijoiden OTC-luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia
 • Kontaktihinta eli CPT (Cost Per Thousand) lasketaan jakamalla mainonnan nettohinta OTC:lla ja kertomalla luku tuhannella
 • Esimerkiksi 10 000 € kampanja / 5 000 000 OTC:lla * 1000 = CPT 2 €
 • Koska kontaktimäärä perustuu liikenteen kokonaismäärään, on samassa osoitteessa sijaitsevalla 180m2 jättipinnalla sama OTC kuin 55” pinnalla
 • Suuren pinnan hinta on pientä pintaa kalliimpi, joten jättipinnan CPT on vakiintuneen laskukaavan mukaan laskettuna merkittävästi kalliimpi, vaikka pinnan teho onkin pientä pintaa parempi


Ulkomainonnan yleisömittausmenetelmät kehittyvät myös Suomessa, ja viimeistään Helsingin kaupungin kilpailutuksen edistymisen myötä käyttöön tulee uudenlainen mittausmenetelmä, mikä huomioi aiempaa paremmin mainonnan teholle olennaisia asioita, kuten pintojen ominaisuudet. Haluamme tällä tavoin tuottaa asiakkaillemme entistä tarkempaa dataa mediavalintojen tueksi ja viedä toimialaamme eteenpäin.


Myyntimme palvelee mielellään ulkomainostarpeissanne.

 • Helsingin uutuuspintojen asentaminen alkaa elokuussa
  Helsingin uutuuspintojen asentaminen alkaa elokuussa

  Helsingin katukuvaan saapuu uusia upeita mainoslaitteita elokuusta 2024 alkaen. Aikataulu varmistui, kun yksittäisen kuntalaisen valitus hylättiin ja myös maankäytön päätöksestä tuli lainvoimainen. Mainoslaitteet rakennetaan tutuille paikoille, missä oli aiemman operaattorin Clear Channelin aikaan enimmäkseen staattista inventaaria. Helsingin kaduille avautuu nyt huikeita uusia mahdollisuuksia, kun 444 pintaa kattava verkosto digitalisoidaan sataprosenttisesti. Outshine saa sopimuksella yksinoikeuden kantakaupungin katumainostauluihin sekä pilareihin lähes yhdentoista (11) vuoden ajaksi uudelle sopimuskaudelle 2024 - 2035.

 • DOOH sanasto
  Ulkomainonnan termit

  Outshinen vaikuttavat digipinnat tavoittavat suuren yleisön ja aikaansaavat tuloksia nopeasti. Näkyvyys mieleenpainuvassa mediaympäristössä vahvistaa brändiä ja näkyvyys voidaan kohdentaa juuri haluamallesi kohderyhmälle sekä alueelle. Tutustutaan tarkemmin ulkomainonnan lyhenteisiin, käsitteisiin ja niiden merkitykseen.

 • Suunnittelutyökalu
  Työkalumme kehittyvät uudella kohderyhmädatalla

  Työkalumme kehittyvät uudella kohderyhmädatalla Nyt löydät suunnittelutyökalustamme entistä tarkempaa kohderyhmädataa mainospaikoistamme. Datasta ilmenee yleisön sukupuolijakauma, tulotaso sekä koulutus. Tieto on peräisin Tilastokeskuksen avoimesta Paavo-tietokannasta.

Outshine.fi website uses cookies!

We use cookies and other technologies in our website. We use cookies to personalise content and analyse our traffic.

Would you like to allow cookies?